10 feb. 2010

Rävlik rävmangust


Gårdagen resulterade bland annat i en rävmangustteckning. Detta djur finns i Naturhistoriskas gamla museidel. Den där djuren är väldigt konstigt lappade och lagade. Min lilla rävmangust såg dock välmående ut trots att den var "post mortem".